Organisatie

Soil Smart is een samenwerking tussen twee bedrijven: Holag en Groeibalans. Beide hebben jarenlange ervaring met natuurbeheer, bodemonderzoeken en natuurbeleid. De samenwerking is ontstaan vanuit het idee dat een gezonde bodem, gezonde natuur te bereiken is zonder chemische hulpmiddelen. Wetenschappelijk onderzoek ligt aan de basis van de natuurlijke werkwijze van Soil Smart en wij vertalen het naar de praktijk.

Holag:
Het bedrijf is opgericht door Hans Hofland. De brede ervaringen, de ambitie voor goede en duurzame oplossingen zijn kernbegrippen voor het bedrijf. Met dertig jaar ervaring in terreinbeheer en een bredere kijk op een gerichte aanpak zijn de tools. Circulair werken is een toekomst gerichte ambitie waar we veel energie is stoppen.
Voor meer informatie, kijk hier.

Groeibalans:
GroeiBalans is een bedrijf dat zich toelegt op het geven van onafhankelijk advies, scholing en uitvoeren van onafhankelijk onderzoek voor agrarische ondernemingen die vooruitstrevend werken en op zoek zijn naar een zo natuurlijk mogelijke invulling van hun productie. Het zwaartepunt ligt hierbij in de plantaardige sector.
Voor meer informatie, kijk hier.

Andere samenwerkingspartners