Gezonde bodem

Een gezonde bodem is een bodem die in balans is. Als dit het geval is zal de vegetatie zich op een gezonde manier ontwikkelen, passend bij het ecosysteem. Een bodem in balans is een organisch diverse bodem met een passende bodemstructuur die in staat is om voldoende voedingsstoffen en water vast te houden. Zo bouwt de bodem zelf weerbaarheid en veerkracht op tegen invloeden van buitenaf.

Welke balans een bepaalde bodem tot een gezonde bodem maakt, is voor elk type bodem en vegetatie anders. Een dotterbloem grasland heeft een andere chemische en biologische samenstelling dan een voedselrijk bos. Natuurlijke bodemsystemen hebben vanuit de landbouw gezien vaak een ‘onbalans’. Maatwerk is daarom bij ieder project weer van belang.

Bodembiologie

Het levende deel van de bodem wordt de bodembiologie genoemd. Dit deel is de basis van het ecosysteem van de bodem. Zonder dit bodemleven zouden planten niet kunnen groeien. Je zou kunnen stellen dat deze bodembiologie de regie voert over het ecosysteem in de bodem. Het bodemleven bepaalt welke planten nutriënten krijgen en heeft daarmee grote invloed op de vegetatie.

Het natuurlijke en organische deel van de bodem bepaalt in grote lijnen hoe het systeem werkt en welke vegetatie er groeit. Is het natuurlijk proces van bodembiologie verstoord? Dan volgen er problemen. Wanneer er vervolgens naar het systeem als geheel wordt gekeken, is er vaak sprake van een uitgemergelde bodem. Kenmerkend hierin is een weinig divers bodemleven en een onbalans in de mineralenhuishouding.

De Bioscan kan een te lage diversiteit en/of te lage aantallen van de groepen bodemleven aan tonen. Is dit het geval, dan is de bodem uit balans. De vertering van organische stof zal haperen, nutriënten worden niet omgezet en zo komt te weinig voeding beschikbaar voor de vegetatie.

.