Soil Smart

De werkwijze van Soil Smart is meetbaar en inzichtelijk. Het doel is om op een inzichtelijke, begrijpelijke manier gericht te sturen op gedegen bodemresultaat. Smart is een afkorting voor: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, en Tijdgebonden. Wij willen bodembeheer transparant maken.

Onze werkwijze is niet alleen voor natuurgronden of agrarische doelstellingen, ook in de stedelijke omgeving komt de methode goed tot zijn recht. De bestemming of het doel van de bodem is uiteraard wel bepalend voor hoe wij precies te werk zullen gaan.

Analyseset Soil Smart

Bij ieder project zullen wij maatwerk leveren aan de hand van de Soil Smart-methode. Deze begint altijd met een set van drie verschillende analyses:

1  De Bodem Balans Analyse (BBA)

2  De Nova Bioscan

3  De Chroma analyse

Deze drie testen geven samen een goed inzicht in de staat van de bodem. De Bodem Balans Analyse geeft aan welke (natuurlijk) chemische onderdelen de bodem rijk of juist arm is, en wat de verhoudingen zijn. De Nova Bioscan toont het leven in de bodem aan, dit wordt de bodembiologie genoemd. De laatste test is de meest gedetailleerde analyse: een Chroma is namelijk een fotografisch beeld van de bodem. Dit wordt gemaakt met filtreerpapier, zilvernitraat en een deel van het bodemmonster. De Chroma analyse geeft in één beeld inzicht in de samenhang en interacties tussen de bodembiologie en organische stoffen.

Op basis van de resultaten van deze set analyses wordt een plan opgesteld.

Werkwijze

De basis van onze analysemethode komt uit de landbouw, maar de hedendaagse analyse set van Soil Smart is zeer goed toepasbaar op verschillende gronden. De ontwikkeling van deze techniek is meer dan 80 jaar oud en is door de jaren heen geoptimaliseerd. Komen er nieuwe technieken, die sneller of beter werken dan worden deze in het systeem opgenomen. Voor ons is het van belang dat de procedure goed werkt en betaalbaar blijft.