Landbouw

De basis voor het analysesysteem van Soil Smart is door professor Albrechts ontwikkeld, en aangevuld met een Chroma Analyse en een grondig onderzoek naar het bodemleven. De doelen op landbouwgrond zijn in de regel zeer verschillend, anders dan bij natuurgronden. Het is dan ook logisch dat er vooraf goed gekeken moet worden wat de ondernemer wil op deze bodem. Een kwekerij en een melkveebedrijf verschillen behoorlijk, maar zijn beide agrarische bedrijven die onze hulp kunnen inschakelen.  Beide bedrijven functioneren het beste bij een vitale bodem.

De analyseset geeft een goed inzicht in de bodem en hoe hierop te sturen valt. Net als bij natuurgronden werken we ook bij landbouwgronden vanuit de gedachte: de natuur moet er mee eens zijn. Een natuurlijk herstel van de bodem is immers duurzamer.