Natuur & Natuurinclusief

De analyseset van Soil Smart is zeer goed toepasbaar op natuurgronden en natuurinclusieve gronden. Elk perceel heeft zijn eigen historie en doelen gehad in het verleden, dat is altijd goed te weten. De bestemming of doeltype van het perceel moet helder zijn bij de start. Voor natuur- en natuurinclusieve gronden is het soms verstandig om indien mogelijk een referentieperceel mee te bemonsteren. Hierdoor ontstaat een breder inzicht, ook voor de opdrachtgever.

Afgraven van de bodem: er verdwijnt meer dan u denkt

Het heeft onze voorkeur om de bodem te herstellen naar het gewenste doel. Afgraven is hiervoor niet de juiste weg, omdat zo het aanwezige bodemsysteem compleet verdwijnt. Het verwijderen van de grond betekent dat het complete ecosysteem honderden jaren terug gezet kan worden . Als het oogmerk verwijderen van fosfaat is, verdwijnt er veel meer dan alleen het fosfaat is. Onze basis is dat ‘de natuur moet er mee eens zijn’, dus werken op een natuurlijke wijze. Dat betekent natuur herstellen en niet afgraven. het systeem van Soil Smart helpt u hierbij. Het mooie is dat het te volgen is via de vegetatie maar ook via de analyses, u heeft het stuur in handen.

.

Natuurherstel en -ontwikkeling zijn afhankelijk van de uitgangssituatie. Het gebruik is per perceel vaak verschillend. Er zijn zeer goede resultaten geboekt met herstelmaatregelen zonder afgraven. De snelheid waar dit mee kan gaan, is soms verbazingwekkend vlug. We hebben een ‘aparte gereedschapskist’ waarmee veel mogelijk is. We laten u er graag kennis mee maken, neem gerust contact op.

Chroma: voorbeeld van verschil tussen landbouwgrond en blauwgrasland