Stedelijk gebied

De meeste diversiteit van grondgebruik is mogelijk te vinden in het stedelijk gebied. Van perken, grasvelden langs drukke wegen, tuinen, begroeiing rond industrie, en zo zijn er tal van voorbeelden te noemen. De effecten van de klimaatverandering zijn in de stedelijke gebieden zeer goed merkbaar, net als de teruggang van de biodiversiteit. Het belang van een vitale bodem in deze regionen is terug op de agenda. Het systeem is zeker goed te gebruiken voor de aanzienlijke opgaves die in het stedelijk gebied aangepakt moeten worden. Waar we u bij kunnen helpen is herstel biodiversiteit, groei problemen bij vegetatie, maar ook de grasvelden.

Er is een mooie combinatie te maken met de reststromen uit het stedelijke gebied. Dat levert een kosten besparing op en een vitale bodem.

.