Voor wie, en resultaten?

Voor wie is Soil Smart?

Soil Smart is voor iedereen die grond bezit of beheert en die een gezonde bodem wil. Of het gaat om landgoederen, landbouwgrond, natuurgebied of een bodem in stedelijk gebied, wij kunnen helpen een gezonde bodem te bewerkstelligen. Een vitale bodem die past bij de gestelde doelen. Het systeem is zo opgezet dat het meetbaar is, vandaar de naam Soil Smart.

Wat geeft Soil Smart u als resultaat?

De analyses worden uitgewerkt en in een rapportage weergegeven. In de rapportage zit tekst en uitleg over de analyses en een maatregelenplan. De rapportage kan perfect functioneren als o-meting ( voor diverse doelen). De maatregelen zijn gericht op de doelen die heeft opgegeven. De maatregelen zijn altijd volgens de lijn, ” de natuur moet er mee eens zijn”. Ons doel is dat u weet wat er moet gebeuren en waarom. Met de maatregelen kunt u zelf aan de slag, we kunnen u ook helpen. Veranderingen worden soms zeer snel zichtbaar in het veld. Het mooie van Soil Smart is, dat ook inzichtelijk is met de analyses bijvoorbeeld bij een herbemonstering.

.